Loading...

چوب خط 60 عددی آوای باران

ابزار کمک آموزشی جهت فراگیری ریاضیات Counting rods
15,600تومان

ابزار چوب خط که به عنوان یکی از وسایل اصلی آموزش ریاضیات به کودکان استفاده می شود،کاربردی چندین هزار ساله دارد.در نقاشی های انسان های اولیه که تعداد حیوان های خود را با آن نشان داده اند تا لوحه های مالی بازرگانان چینی در هزار سال پیش،شمارش به کمک چوب خط انجام میشده است.در آموزش نوین ریاضیات دبستان،روش چوب خط یکی از پایه های اصلی آموزش ریاضی می باشد.این محصول جهت راحت تر نمودن و ملموس ساختن این روش در بین دانش آموزان طراحی شده است.

نظرات
    ارسال نظر